Eiti į puslapį

Ne?prastas juodojo gandro per?jimo atvejis

Negin?ytina tiesa yra tai, kad juodasis gandras lizdus suka senuose mediuose, t.y. pakankamai auktai nuo em?s. Prof. T. Ivanausko 1949 metais ileistoje knygoje Lietuvos pauk?iai galima aptikti toki? informacij?: Vien? syk?, pasak mik? inspektoriaus J. Vil?inskio, lizdas buvo rastas ant em?s: 1930 m. vasar? Jonikio ur?dijoj, Drask? mike, i eigulio J. Norkaus suinojau, kad jo eiguvoje viename liekne, ant 60cm auk?io kupsto, tarp dviej? juodalksni?, antrus metus i eil?s peri juodasis gandras. Pasak eigulio, 1930 metais Drask? mike gandras pavasar? pirm? kart? buvo pasteb?tas skraidant balandio 8 dien?. Gegu?s m. 12 d. lizde buvo rasta pad?ta 4 kiauiniai, gegu?s 28 dien? buvo jau 4 jaunikliai. 1929 metais lizdas buvo moni? lankomas. Gandras moni? nenusigando, 1930 metais v?l gr?o ? savo lizd?. (1930 m. M?s? Girios, Nr. 6).

 

Komentarai neleidžiami.