Eiti į puslapį

Pradedamas ?gyvendinti projektas

2010-aisiais metais Lietuvos ornitolog? draugija prad?jo ?gyvendinti tarptautin?s pauk?i? apsaugos BirdLife International finansuojam? projekt? Juod?j? gandr? per?jimo s?lyg? gerinimas (sutarties numeris EDO-10-013).

io metus laiko truksian?io projekto metu yra numatyta specialiomis priemon?mis sutvirtinti 15 juod?j? gandr? lizd?, vykdyti j? monitoring? ir ?vertinti atlikt? darb? efektyvum?.Taip pat bus nemaai d?mesio skiriama informacijos apie juoduosius gandrus sklaidai. iuo tikslu bus parengti ir publikuota i? pauk?i? apsaugai svarbi informacija, parengtas juod?j? gandr? apsaugai skirtas interneto puslapis.

Projekto pradia: 2010-05-03 pabaiga: 2011-05-14

Bendras projekto biudetas: 39 500 LT

 

 

Komentarai neleidžiami.