Eiti į puslapį

Ką rašė prof. T. Ivanauskas apie juodųjų gandrų nykimo priežastis

Prof. Tado Ivanausko 1949 metais išleistoje knygoje „Lietuvos paukščiai“ (II tomas (knyga)) juodojo gandro nykimo priežastimis įvardijama pernelyg taisyklingas ūkininkavimas miškuose (senų medžių trūkumas), šių paukščių nušovimas ir… naudojimas maistui…

„Juodasis gandras nėra Lietuvoje retas, nebent ten, kur nebeliko didesnių miškų, kaip, pvz., Marijampolės ir Vilkaviškio apskrityse. Bet pas mus, kaip ir Europos vakaruose, jie darosi vis retesni, tur būt, dėl taisyklingo miškų ūkio, kuris reikalauja šalinti pasenusius medžius, o tokie medžiai kaip tik ir reikalingi gandrams lizdui krauti. Gal jie nyksta ir dėl to, kad jiems neteikiama tokios globos, kaip baltiems gandrams. Ten, kur yra dirbtinių žuvų ūkių, juodasis gandras dažnai nušaunamas, nes, sulesdamas daug žuvų, pridaro savininkams nuostolių“

„Rodosi, kad šių paukščių peri daugiau Kaišiadorių miškuose, nes jie ten dažnai matomi ir dažnai aplanko Gaižiūnų ir Rūklių žuvų ūkiuose, kur jų keletą kartų buvo nušauta.“

„Savo nejaukiu būdu ir nepaprasta išvaizda jis dažnai sukelia medžiotojų aistras, ir todėl, užuot buvęs saugojamas, kaip gamtos papuošalas, be gailesčio nušaunamas vien norint pavartyti rankose ir išmesti į sąšlavų duobę. Tikrai, juodasis gandras, kaip ir slanka, baublys, aukoja medžiotojams didžiausią duoklę, ir todėl jo nykimas eina sparčiai pirmyn. Kiek šių paukščių nušaunama, įrodo kad ir šis pavyzdys: danų ornitologas Skovgaard savo veikale „Danske Fugle“ 1926 m. skelbia, kad per 9 metus šiaurės Jutlandijoje sužiedavęs 112 juodųjų gandrų, gavo apie juos 27 grįžtamus pranešimus, kitaip sakant, 27 jo žieduoti paukščiai buvo nušauti; tai sudaro 24%. Bet reikia turėti galvoje, kad tik maža žiedų radėjų dalis tepadarė pranešimą žiedavimo įstaigai, tad galima manyti, kad šių paukščių žuvo daug didesnis nuošimtis.“

„Jau šiame veikale (I dalies 69 pusl.) rašėme, kad žieduotas pas mus Biržų apskrityje juodasis gandras, atskridęs iš savo tėviškės ir padaręs vos 340 km. kelio, po trijų dienų buvo pašautas apie Minską. Kai kuriose Lietuvos vietose ir Baltarusijoje jauni juod. Gandrai yra ar bent buvo žmonių valgomi ir tam tikslui išimami iš lizdo“

 

Komentarai neleidžiami.