Eiti į puslapį

Mityba

Juodasis gandras paprastai medioja miko upeli? pakrant?se, tarpumiki? pievose, pelk?se, mikuose telkan?i? eer? pakrant?se, lapiuose iret?jusiuose medynuose, dr?gnose pamik?se, miko atvirumose, kirtaviet?se.

Daugiausiai sulesa rud?j? ir smailiasnuki? varli? – ali?j? nem?gsta, o rup?i? i viso nelesa. Dviej? lizd? jaunikliai atrijo net 26 apvirkint? varli? liekanas. Taip pat gana danai medioja ir uvis, daniausiai smulkias, menkavertes – dygles, aukles, kuojas, eerius, tod?l uvininkyst?s tvenkiniams daug alos nepadaro. Viename i lizd? jauniklis atrijo atuonis 1620 cm ilgio vij?nus. Neatsisako ir kit? gyvi?: gaudo vandenyje gyvenan?i? vabzdi? lervas, buogalvius, tritonus, pievose medioja ?vairius vabzdius, pel?nus, kartais nutveria kirstuk?, virblini? pauk?i? jaunikli?.